Hogyan tudok lekerülni a KHR listáról?

Nem mindegy, hogy pozitív vagy negatív KHR listán szerepelünk.

Pozitív KHR lista esetében a hitellel rendelkező személy, nyilatkozhat arról, hogy hozzájárul-e ahhoz, hogy a KHR-en nyilvántartott adatai az adott hitelszerződés lezárását követően még 5 évig elérhetőek legyenek (továbbtárolhatóság). Amennyiben az érintett adós a KHR-en nyilvántartott adatai, hitelszerződés lezárását követő továbbtárolhatóságához nem járul hozzá, úgy a hitelszerződésből eredő tartozás maradéktalan teljesítését követően az adatok törlődnek a KHR listáról. A hozzájárulás a szerződés fennállása alatt, illetőleg megszűnését követően is bármikor visszavonható, és ebben az esetben a KHR pozitív listán nyilvántartott és a szerződés megszűnését követően tovább kezelt adatok a KHR-ből törlődnek..

Negatív KHR listánál először aktív státuszból passzív státuszba kell kerülni, vagyis a tartozást ki kell egyenlíteni. Amint ez megtörtént, akkor a passzív státuszba kerüléstől számított 1 év elteltével az adós adatai törlődnek a KHR listáról.

Abban az esetben, ha az adós a KHR negatív listán nyilvántartott tartozását (mulasztás) nem teljesíti, úgy az adatátadástól számított ötödik év végén kerülnek törlésre a KHR negatív listán nyilvántartott adatok.