Melyek a kölcsön elbírálásának alapvető feltételei?

– legalább 18 éves életkor

bejelentett magyarországi lakcím 

– igazolt rendszeres jövedelem [A Provident a hiteligényt elutasítja, ha a jövedelem kizárólag a következő forrásokból származik: munkanélküli ellátás/segély, álláskeresési járadék/segély, időskorúak járadéka, szociális jellegű támogatások, ellátások (egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás {EGYT}, foglalkoztatást helyettesítő támogatás, települési támogatás, időskorúak járadéka, alanyi közgyógyellátás)]

– személyazonosságot igazoló dokumentum (pl.: személyi igazolvány, útlevél (érvényes)

– saját vagy közös tulajdonú lakossági forint bankszámla, illetve lakossági forint bankszámla feletti korlátlan rendelkezési jog (kivéve, ha az ügyfél az Otthoni szolgáltatást veszi igénybe)