Provident
blog

Hogyan készítsünk általános meghatalmazást?

Minta és fontos tudnivalók!

Banki és egyéb adminisztratív ügyek intézése esetén előfordulhat, hogy nem tudunk a személyesen megjelenni a pénzintézetnél, hivatalnál és megbízunk valakit, hogy a nevünkben eljárjon. Ehhez meghatalmazásra van szükség. Milyen adatokat tartalmazzon a meghatalmazás? Miben különbözik a meghatalmazás a megbízástól?  Kinek kell aláírnia és milyen időtartamra szóljon? Készíthetünk saját meghatalmazást, vagy minden esetben keressünk előre elkészített formanyomtatványt? Cikkünkből most megtudhatsz minden lényeges információt!

Jelen cikk általános jellegű tájékoztatást nyújt a részletezett témával kapcsolatban. A cikk nem minősül útmutatónak, tanácsadásnak. Kérjük, hogy minden esetben olvasd el a vonatkozó jogszabályi előírásokat, a témában fellelhető egyéb információs tartalmakat, illetve kérd szakértő segítségét.

Hogyan készítsünk általános meghatalmazást? A Provident segít!

Mi az a meghatalmazás?

A meghatalmazás egy a meghatalmazó által tett egyoldalú nyilatkozat, melyben felhatalmazza a meghatalmazottat, hogy egy ügyben vagy ügycsoportban helyette eljárjon és a nevében nyilatkozzon. 

Meghatalmazással tehát a meghatalmazott adminisztratív és jogi ügyeket intézhet helyettünk, például bankoknál, pénzügyi szolgáltatóknál, a postán, a NAV-nál vagy okmányirodákban, amennyiben nem tudunk személyesen megjelenni.

Fontos, hogy a meghatalmazott  jogokat és kötelezettségeket szerezhet a meghatalmazónak. 

A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni, melynek szabályait a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) tartalmazza.

Milyen időtartamú a meghatalmazás?

A meghatalmazás adható eseti jelleggel egy konkrét ügy elintézésére, de akár egy általános, visszavonásig szóló képviseletre is vonatkozhat olyan esetekben, ha folyamatosan szükséges eljárni valaki helyett.

Kinek kell aláírnia a meghatalmazást?

A meghatalmazást főszabály szerint a meghatalmazottnak nem szükséges aláírnia. Vannak azonban bizonyos jogszabályi kivételek, amelyek mindkét fél szignóját kötelezővé teszik. Ilyen például, ha ügyvédünknek adunk meghatalmazást, neki meghatalmazottként is aláírásával kell ellátnia a nyilatkozatot.

meghatalmazás aláírás

Meghatalmazáshoz tanú ki lehet?

Meghatalmazás tanúja lehet minden olyan természetes személy, aki cselekvőképes és betöltötte 18. életévét. Ezen kívül fontos kritérium, hogy értse a meghatalmazás nyelvét és tudjon olvasni.

Sokszor felmerül a kérdés, hogy hozzátartozó is tanúzhat-e meghatalmazást. Nos, ennek nincsen semmilyen akadálya.

Sokan azt hiszik, hogy a tanú a dokumentumban olvasható tényeket tanúsítja. Igazából a tanúnak nem is kell tudnia, hogy mi van az okiratban. Aláírásával csak azt igazolja, hogy az okiratot kiállító személy a szeme láttára írta alá, vagy a dokumentumon szereplő aláírást a sajátjának ismerte el.

Mi a különbség a meghatalmazás és a megbízás között?

Nagyon sokan összetévesztik a két fogalmat, azonban ezek nem azonosak: 

 • A meghatalmazás a meghatalmazó egyoldalú nyilatkozata, míg a megbízás egy szerződés, vagyis a felek közötti megállapodás, melynek létrejöttéhez a felek egyező akaratnyilvánítására van szükség. 
 • Meghatalmazás alapján a meghatalmazottat nem köti semmilyen intézkedési kötelezettség.

MIT JELENT EZ? Meghatalmazzuk az egyik családtagunkat, hogy a nevünkben eljárjon az okmányiroda ügyfélszolgálatán, azonban ő nem köteles ott képviselni bennünket, csak megvan rá a lehetősége.

 • Megbízási szerződés esetén a megbízó és a megbízott között jogviszony jön létre, azonban ez önmagában nem biztosít képviseleti jogot. Ugyanakkor a megbízott köteles elvégezni a megbízásban szereplő ügyet.

PÉLDA: Megbízási szerződést kötünk egy ügyvéddel, hogy nézzen át egy banki kölcsönszerződést. Ezt köteles elvégezni, azonban nincs felhatalmazása arra, hogy azt alá is írja helyettünk. Amennyiben azt szeretnénk, hogy a bank előtt is eljárjon, képviseljen bennünket, meghatalmazásra is szükség lesz.

meghatalmazás aláírása ügyvédi segítséggel

Mit tartalmazzon a meghatalmazás?

A meghatalmazás egy olyan dokumentum, amely akár kézírással is elkészíthető és amely az alábbi tartalmi elemeket tartalmazza:

 • Meghatalmazó és meghatalmazott neve, lakcíme, valamint opcionálisan a születési helye és ideje, édesanyja neve, személyi igazolvány száma 
 • Hatóság, bíróság, személy, amely/aki előtt a meghatalmazott eljárni jogosult
 • Ügy, amelyben a meghatalmazott ellátja a képviseletet
 • Határozott vagy határozatlan időre szól a meghatalmazás (pl. 2023. augusztus 30. vagy visszavonásig)

A meghatalmazáson szerepelnie kell továbbá:

 • A meghatalmazó aláírásának
 • A meghatalmazott aláírásának (amennyiben jogszabály ezt kötelezővé teszi)
 • A nyilatkozattétel dátumának
 • Két tanú kézzel írt nevének, címének, illetve alárásának

Letölthető meghatalmazás minta

Provident tipp: Hitelre van szükséged, hogy megvalósítsd álmaidat? Válaszd a Provident heti kölcsönét, vagy havi kölcsönét és keltsd életre elképzeléseidet!

Töltsd le Provident meghatalmazás mintánkat, ha nem személyesen intéznéd ügyeidet, legyen szó bejelentésről vagy nyilatkozattételről, a heti vagy havi törlesztőrészleteket teljesítéséről, átvételi elismervények és egyéb dokumentumok átvételéről és aláírásáról.

Általános meghatalmazás mintát használjunk, vagy keressük meg az adott hivatal/intézmény formanyomtatványát?

Sok hivatal ragaszkodik a saját meghatalmazási formanyomtatványához, azonban ennek a legtöbbször nincs jogszabályi alapja, így ha a nyilatkozat tartalmaz minden szükséges – az előbbiekben már említett – adatot, akkor megfelelő lehet a saját meghatalmazás is.

Hirlevel banner BLOG 820x420-1

Mikor van szükség általános meghatalmazásra?

Előfordulhat olyan eset, amikor általános meghatalmazásra van szükségünk, mert előre nem meghatározható ügyekben kell eljárnunk. Erre például akkor lehet szükség, ha valaki hosszú hónapokig, évekig külföldön tartózkodik és ez idő alatt nem tudja személyesen intézni ügyeit.

Az általános meghatalmazásra külön szabályok vonatkoznak. Maximum öt évre szólhat és minden esetben teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba kell foglalni.

FONTOS: Az általános meghatalmazást nem minden hivatal fogadja el, így például pénzintézeteknél többnyire nem teszi lehetővé az ügyintézést.

általános meghatalmazás

Általános meghatalmazás minta

Végezetül lássuk, hogy hogy néz ki egy általános meghatalmazás minta.

MEGHATALMAZÁS

Alulírott: _________________________________
Születési hely, idő: __________________________, ____________év, ____________________ hónap _____nap

Anyja neve: ______________________________________

Személyi igazolvány szám: ___________________________________

Lakcím: ________________________________________________

meghatalmazom

Alulírott: _________________________________
Születési hely, idő: __________________________, ____________év, ____________________ hónap _____nap

Anyja neve: ______________________________________

Személyi igazolvány szám: ___________________________________

Lakcím: ________________________________________________

alatti lakost, hogy a ___________________________ ügyben helyettem és nevemben teljes jogkörrel eljárjon.

Kelt: _________________________, ____________év, ____________________ hónap _____nap


_________________________ _________________________________
meghatalmazó aláírása   meghatalmazott aláírása


Tanú 1. Tanú 2.

Név:______________________________________ Név:______________________________________

Lakcím:___________________________________ Lakcím:___________________________________

Aláírás:___________________________________ Aláírás:____________________________________