GYIK

Hatályos 2018. február 28. napjától

Melyek a Provident kölcsön feltételei?

A Provident szabad felhasználású személyi kölcsönt nyújt, melyhez átutalás útján juthatunk hozzá. A személyi kölcsönt arra használhatjuk, amire szeretnénk. A kölcsön visszafizetésének a biztosítéka, hogy van rendszeres jövedelmünk, amiből tudunk annyit félretenni, hogy fizetni tudjuk a törlesztőrészleteket.

A Provident által nyújtott személyi kölcsön igénybevételéhez az alábbi alapkövetelményeknek kell tudnunk megfelelni:

  • Be kell töltenünk a 18. életévünket
  • Rendelkeznünk kell bejelentett magyarországi lakcímmel
  • Rendelkeznünk kell igazolt, állandó jövedelemmel
  • Rendelkeznünk kell saját vagy közös tulajdonú lakossági bankszámlával (ez nem szükséges amennyiben az „Otthoni Szolgáltatást” vesszük igénybe)

Fontos, hogy a Provident a hiteligényt elutasítja, ha a jövedelem kizárólag a következő forrásokból származik: munkanélküli ellátás/segély, álláskeresési járadék/segély, időskorúak járadéka, szociális jellegű támogatások, ellátások (egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás, foglalkoztatást helyettesítő támogatás, települési támogatás, időskorúak járadéka, alanyi közgyógyellátás).

Hogyan tájékozódhatok arról, hogy milyen adatokat tart rólam nyilván a KHR?

A KHR törvény rendelkezése alapján „a KHR-ben nyilvántartott saját adatait és a hozzáféréssel kapcsolatos adatokat a nyilvántartott személy korlátozás nélkül megismerheti, ezért költségtérítés és egyéb díj nem számolható fel.” Legegyszerűbb és leggyorsabb módja kikérni az úgynevezett „Saját Hiteljelentést”. Ez a jelentés nem csak azt tartalmazza, hogy az igénylő szerepel-e a KHR listán, hanem azt is, hogy melyik pénzintézet töltött fel adatokat a KHR listára, milyen adatok szerepelnek az igénylőről a listán és hogy ki, mikor és miért kérdezte le az adatokat. Ilyen ún. „Saját Hiteljelentés” díjmentesen igényelhető bármely pénzintézetnél.

Hogyan tudok lekerülni a KHR listáról?

Nem mindegy, hogy pozitív vagy negatív KHR listán szerepelünk.

Pozitív KHR lista esetében a hitellel rendelkező személy, nyilatkozhat arról, hogy hozzájárul-e ahhoz, hogy a KHR-en nyilvántartott adatai az adott hitelszerződés lezárását követően még 5 évig elérhetőek legyenek (továbbtárolhatóság). Amennyiben az érintett adós a KHR-en nyilvántartott adatai, hitelszerződés lezárását követő továbbtárolhatóságához nem járul hozzá, úgy a hitelszerződésből eredő tartozás maradéktalan teljesítését követően az adatok törlődnek a KHR listáról. A hozzájárulás a szerződés fennállása alatt, illetőleg megszűnését követően is bármikor visszavonható, és ebben az esetben a KHR pozitív listán nyilvántartott és a szerződés megszűnését követően tovább kezelt adatok a KHR-ből törlődnek..

Negatív KHR listánál először aktív státuszból passzív státuszba kell kerülni, vagyis a tartozást ki kell egyenlíteni. Amint ez megtörtént, akkor a passzív státuszba kerüléstől számított 1 év elteltével az adós adatai törlődnek a KHR listáról.

Abban az esetben, ha az adós a KHR negatív listán nyilvántartott tartozását (mulasztás) nem teljesíti, úgy az adatátadástól számított ötödik év végén kerülnek törlésre a KHR negatív listán nyilvántartott adatok.

Mikor kerül le az ügyfél a KHR negatív listáról?

Amennyiben az adós a KHR negatív listán nyilvántartott tartozását (mulasztás) teljes egészében teljesíti, úgy a teljesítéstől számított egy év elteltével a mulasztásra vonatkozó adatai törlésre kerülnek a KHR negatív listáról.

Abban az esetben, ha az adós a KHR negatív listán nyilvántartott tartozását (mulasztás) nem teljesíti, úgy az adatátadástól számított ötödik év végén kerülnek törlésre a KHR negatív listán nyilvántartott adatok.

Aktív KHR negatív listásként igényelhetek-e hitelt?

Amennyiben egy magánszemély a hitelszerződésből eredő tartozását nem megfelelően törleszti, és 90 napon keresztül folyamatosan a mindenkori minimálbért meghaladó tartozása van, akkor felkerül a negatív KHR listára, aktív státuszúként. Az egyes pénzügyi intézményeknél a KHR negatív listán történő megjelentés a hitelfelvétel akadályát képezheti.

Mi a pozitív KHR lista?

A pozitív KHR lista az az adatbázis, mely tartalmazza minden hitelszerződéssel rendelkező adós adatát és a szerződéseik adatait is. A pozitív KHR lista teljeskörűen tartalmazza az adott szerződéssel kapcsolatos eseményeket, az esetleges fizetési késedelme, mulasztásra, csalásra, visszaélésre adatokat is. A pozitív adóslista tehát egyszerre kezeli a pozitív és a negatív eseményeket, így a mulasztása vonatkozó adatokat is, ezért teljes listás nyilvántartásoknak is szokás ezeket nevezni.

Mi a negatív KHR lista?

A KHR (Központi Hitelinformációs Rendszer) egy olyan hitelinformációs adatbázis, melyhez az összes hazai pénzintézet hozzáfér, és ennek segítségével tudják felmérni a hiteligénylők hitelképességét.

A negatív KHR lista – amit a köznyelv BAR listaként emleget – magánszemélyek esetén azoknak az adatait tartalmazza, akiknek a lejárt és meg nem fizetett tartozás összege több a késedelembe esés időpontjában érvényes minimálbér összegénél és az folyamatosan, 90 napot meghaladóan fennáll.

Miért válasszam a Providentet?

– A Provident Pénzügyi Zrt. meghatározó szereplő a személyi kölcsönök piacán. Kis összegű, rövid lejáratú, fedezet nélküli kölcsönöket kínál.

– A kölcsön mellé külön díj ellenében igénybe vehető Otthoni szolgáltatásunk  révén a kölcsön ott is elérhető, ahol nincsenek bankfiókok, illetve Provident kirendeltségek.

– Kölcsönét Provident kölcsön esetében hetente, Provident Maxi kölcsön esetében havonta fizetheti.

– Az igényelt kölcsönösszeget pozitív hitelbírálatot követően, banki átutalás útján kapja meg, és a törlesztőrészleteket is átutalással kell megfizetnie.

– Lehetősége van arra is, hogy a külön díj ellenében igénybe vehető Otthoni szolgáltatásunkkal a kölcsön összegét készpénzben, Önnel előre egyeztetett időpontban, gyorsan, a szerződés megkötésével egyidejűleg, banki átutalás helyett, személyesen vegye át munkatársunktól az Ön otthonában.

– Szolgáltatásunk feltételei egyszerűek és könnyen átláthatóak.

– A Provident kölcsönei a hitelkártyás megoldásoknál alacsonyabb THM értékekkel rendelkeznek. Kiszámítható és kényelmes megoldást jelentenek, ezért egy váratlan kiadás esetén érdemes például a hitelkártya-kölcsönök alternatívájaként is számolni velük.

Hogyan igényelhetek kölcsönt?

Ügyfélszolgálatunkhoz bármilyen kérdés esetén fordulhat minden nap 07:30-20:00 óra között: 061 354 40 90 (külföldről is hívható)

Kölcsönigényléshez, kölcsönnel kapcsolatos információk kéréséhez kérjük válasszon az alábbi lehetőségek közül:

– használja a „Kölcsönigénylés” menüpontot

– hívja a fenti telefonszámot!

– küldje a HITEL szót SMS-ben a 06 20 332 33 33-as telefonszámra és visszahívjuk

Mekkora összeget igényelhetek?

A Provident kis összegű kölcsönt nyújt 40 000 és 1 500 000 Ft között. Használja a hitelkalkulátort egy előzetes becsléshez és a kölcsön feltételeihez.

Melyek a kölcsön elbírálásának alapvető feltételei?

– legalább 18 éves életkor

bejelentett magyarországi lakcím 

– igazolt rendszeres jövedelem [A Provident a hiteligényt elutasítja, ha a jövedelem kizárólag a következő forrásokból származik: munkanélküli ellátás/segély, álláskeresési járadék/segély, időskorúak járadéka, szociális jellegű támogatások, ellátások (egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás {EGYT}, foglalkoztatást helyettesítő támogatás, települési támogatás, időskorúak járadéka, alanyi közgyógyellátás)]

– személyazonosságot igazoló dokumentum (pl.: személyi igazolvány, útlevél (érvényes)

– saját vagy közös tulajdonú lakossági forint bankszámla, illetve lakossági forint bankszámla feletti korlátlan rendelkezési jog (kivéve, ha az ügyfél az Otthoni szolgáltatást veszi igénybe)

Milyen dokumentumokat készítsek elő a hiteligényléshez?

A hiteligényléshez az alábbi dokumentumokat szükséges bemutatnia:

a) személyazonosságot igazoló okmány

– érvényes személyi igazolvány vagy ideiglenes személyi igazolvány vagy útlevél vagy kártya formátumú vezetői engedély

b) lakcímet igazoló okmány

– lakcímkártya

–  amennyiben a hiteligénylő tartózkodási helye nem azonos az állandó lakcímével és a lakcímkártyában a tartózkodási hely nem került feltüntetésre, úgy a tartózkodás alapjául szolgáló dokumentum (pl. bérleti szerződés)

c) jövedelmet igazoló dokumentum (mint például)

– munkabér jegyzék (bérpapír)

– nyugdíjszelvény, nyugdíjhatározat

– bankszámlakivonat

– munkáltatói igazolás

– postai szelvény, határozat

– NAV igazolás, könyvelő által kiállított igazolás

A jövedelmet igazoló dokumentumok nem lehetnek 1 hónapnál régebbiek.

Kérjük, ne feledje, hogy a kirendeltségünkön ( illetve Otthoni Szolgáltatás igénybevétele esetén területi munkatársunk által) történő hitelbírálathoz a megfelelő dokumentumokat be kell mutatnia munkatársunknak.

Mindenképpen szükségem van bankszámlára ahhoz, hogy kölcsönhöz jussak?

A kölcsön folyósításának feltétele, hogy Ön rendelkezzen saját vagy közös tulajdonában álló lakossági forint bankszámlával, vagy lakossági forint bankszámla feletti korlátlan rendelkezési joggal.

Ha azonban igénybe veszi Otthoni Szolgáltatásunkat, akkor nincs szükség bankszámlára. Ebben az esetben, a kölcsön összegét, a szerződés megkötésével egyidejűleg, készpénzben otthonában veheti át területi munkatársunktól. Továbbá a részleteket bankszámla használata nélkül otthonában, készpénzben törlesztheti területi munkatársunk útján.

Mennyi idő alatt kapom meg az igényelt kölcsönt?

Amennyiben Ön átutalással szeretne a kölcsönösszeghez jutni, akkor a telefonos hiteligénylés során munkatársunk időpontot egyeztet Önnel hitelpontunkba a kölcsönigény írásban történő rögzítése érdekében. Amennyiben a kölcsön mellé az Otthoni Szolgáltatást is igénybe kívánja venni, akkor illetékes munkatársunk akár még aznap megkeresi Önt telefonon időpont-egyeztetés céljából. Ezután a Provident kirendeltségén vagy – amennyiben az Otthoni Szolgáltatást igénybe vette, úgy – az Ön otthonában (ld. „Hogyan történik a hitelbírálat és a szerződéskötés?”) történik az adatok felvétele és a szerződéskötés.

– Pozitív hitelbírálat esetén, a kölcsönszerződés megkötését követő 10 munkanapon belül a kölcsönt az Ön által megadott bankszámlaszámra utaljuk.

– Az Otthoni Szolgáltatás igénybe vétele esetén, pozitív hitelbírálat után, a kölcsön összegét készpénzben, akár még aznap, a szerződés megkötésével egyidejűleg, banki ügyintézés nélkül, személyesen adjuk át Önnek, otthonában. Az Otthoni Szolgáltatás külön díj ellenében vehető igénybe.

Hogyan történik a hitelbírálat és a szerződéskötés?

A telefonon, interneten vagy munkatársunk útján jelzett igénylési szándékot követően munkatársunk megkeresi Önt telefonon: Ezt követően,

– Önnek a legközelebbi kirendeltségünkbe kell befáradnia egy előre egyeztetett időpontban, ahol megtörténik a hiteligény felvétele. Amennyiben Ön az előre egyeztetett időpontban a kölcsönigényléshez szükséges dokumentumokat hiánytalanul bemutatja, és munkatársunk nyomban le tudja bonyolítani a hitelbírálatot, valamint a szerződéskötéshez szükséges tanú is jelen van, akkor a megfontolt döntés meghozatalához szükséges idő elteltét követően akár a szerződéskötés is megtörténhet a látogatás alkalmával. Szeretnénk felhívni a figyelmét arra, hogy a hitelbírálat 2-3 órát is igénybe vehet, illetve előfordulhat, hogy szükségessé válik egy újabb időpont egyeztetése.

– Amennyiben Ön Otthoni Szolgáltatást is igényelt, a hitelbírálat és a szerződéskötés az Ön otthonában történik, szintén előre egyeztetett időpontban.

Amennyiben Ön a hiteligénylés és hitelbírálat ideje alatt mégsem/mégis igényli az Otthoni Szolgáltatást, úgy újabb időpont egyeztetése válik szükségessé kirendeltségünkön (kizárólag kölcsön igénylése esetén) vagy az Ön otthonában (Otthoni Szolgáltatás igénylése esetén), a fentiek szerint.

Hogyan történik a kölcsön folyósítása és törlesztése?

Ön eldöntheti, hogy

– a kölcsönt hagyományosan, banki átutalás útján kéri folyósítani és azt ugyancsak banki átutaláson keresztül, a kölcsönszerződésben vállaltaknak megfelelően törleszti. Ebben az esetben a kölcsön igénylése és a szerződéskötés előre egyeztetett időpontban, a Provident hitelpontjában történik. A bankszámlával és a törlesztőrészletek utalásával kapcsolatban felmerülő banki költségek Önt terhelik;

– vagy külön díj ellenében igénybe veszi Otthoni Szolgáltatásunkat, melynek keretében készpénzben, otthonában, az Önnel előre egyeztetett időpontban, a szerződés megkötésével egyidejűleg, banki ügyintézés nélkül veszi át a kölcsön összegét, és a törlesztőrészleteket szintén készpénzben törleszti kereskedelmi területi munkatársunknak.

Mennyi idő alatt kell a kölcsönt visszafizetni?

Heti törlesztés esetében négy futamidő közül lehet választani: 12, 57, 72 és 110 hét. Havi törlesztés esetében 30 hónap a törlesztési futamidő.

Akkor is kaphatok kölcsönt, ha korábban már visszautasították hitelkérelmemet?

 1. Meg kell felelnie az alábbi alapvető feltételeknek:

– legalább 18 éves életkor

– bejelentett magyarországi lakcím 

– igazolt rendszeres jövedelem  {Társaságunk a hiteligényt elutasítja, ha a jövedelem kizárólag a következő forrásokból származik: munkanélküli ellátás/segély, álláskeresési járadék/segély, időskorúak járadéka, szociális jellegű támogatások, ellátások (egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás {EGYT}, foglalkoztatást helyettesítő támogatás, települési támogatás, időskorúak járadéka, alanyi közgyógyellátás)} 

– személyazonosságot igazoló dokumentum (pl.: személyi igazolvány, útlevél (érvényes))

– saját vagy közös tulajdonú lakossági forint bankszámla, illetve lakossági forint bankszámla feletti korlátlan rendelkezési jog (kivéve, ha az ügyfél az Otthoni Szolgáltatást veszi igénybe)

 

2. Az alapvető feltételeken túl, minden kérelmet megvizsgálunk, mindazonáltal felelős hitelezőként csak akkor nyújtunk Önnek kölcsönt, ha hitelbírálatunk alapján biztosítottnak látjuk a törlesztőrészletek visszafizetését.

3. A hitelbírálati folyamat minden esetben része az eljárásnak, és csak pozitív hitelbírálat után helyezünk ki kölcsönt.

Mit jelent a THM?

A THM (Teljes Hiteldíj Mutató) egy technikai mutatószám. Az Egyesült Államokban fejlesztették ki, nagy összegű, hosszú lejáratú, havi törlesztésű lakáshitelek összehasonlítására. Rendeltetése, hogy nemcsak a kamatot, hanem az összes felmerülő, a hitelszerződés megkötéséhez szükséges díjat figyelembe véve, szabványosított formában mutassa meg a fogyasztónak, mennyibe kerül a hitele.

A képletet három tényező befolyásolja: a kölcsönösszeg nagysága, a kölcsön futamideje és a visszafizetés gyakorisága. A képlet szerint a THM annál magasabb, minél rövidebb a futamidő, minél kisebb a hitelösszeg és minél gyakoribb a törlesztés. Annak ellenére, hogy a THM értékét százalékban fejezik ki, ez a százalék nem azonos az eredetileg felvett kölcsön összege után fizetendő kamattal. A THM, azaz teljes hiteldíj mutató fogalmi meghatározását és számítási módját a 83/2010. (III.25.) számú Kormányrendelet tartalmazza.

A vonatkozó jogszabályi rendelkezések értelmében az  Otthoni Szolgáltatás, illetve az Előrelátó csomag díja – miután a kölcsön mellé történő igénybevételük nem kötelező –, valamint az esetleges fizetési késedelem kapcsán felszámítandó késedelmi kamat, késedelmi díjak a THM számítása során nem kerülnek figyelembe vételre.

Mit kell tudnom a Központi Hitelinformációs Rendszerről?

A Központi Hitelinformációs Rendszerről bővebb információt talál az alábbi elérhetőségen:

Tájékoztató

Mi az a Jövedelemarányos Törlesztés Mutató?

– A Magyar Nemzeti Bank elnökének 32/2014. (IX. 10.) rendeletével bevezetésre került az ún. Jövedelemarányos Törlesztőrészlet Mutató (JTM).

– A jövedelemarányos törlesztőrészlet mutató egy mutatószám, amely az ügyfélnek a hitelnyújtást követően fennálló havi adósságszolgálata és az igazolt havi nettó jövedelmének hányadosa. Adóstársak esetén valamennyi adóstárs havi adósságszolgálata és igazolt havi nettó jövedelme összesítve értendő.

– Amennyiben az ügyfél, illetve adóstársak esetén az ügyfelek összesített igazolt havi nettó jövedelme alacsonyabb, mint négyszázezer forint, a JTM hitelkérelem elbíráláskori értéke (forinthitel nyújtása esetén) nem haladhatja meg az 50%-ot.

– Amennyiben az ügyfél, illetve adóstársak esetén az ügyfelek összesített igazolt havi nettó jövedelme eléri vagy meghaladja a négyszázezer forintot, a JTM hitelkérelem elbíráláskori értéke (forinthitel nyújtása esetén) nem haladhatja meg a 60%-ot.

JTM=havi adósságszolgálat : igazolt havi nettó jövedelem

A Provident a havi adósságszolgálatba az ügyfél összes – akár az ügyfél nyilatkozata, akár a Központi Hitelinformációs Rendszer adatainak lekérdezése alapján – ismert, a Providenttel vagy bármely más hitelnyújtóval szemben fennálló hiteltartozása után fizetendő rendszeres havi törlesztőrészletet beszámítja. Amennyiben az ügyfél valamely más hitelügyletben adóstársként vesz részt, a Provident az ezen másik hitel havi törlesztőrészletét az egyes adóstársak között egyenlő arányban megosztja, és az ügyfélre így eső havi törlesztőrészlet-hányadot tekinti az ügyfél ezen másik hitelből eredő havi törlesztőrészletének.

A JTM-et nem kell alkalmazni a háromszázezer forintot meg nem haladó összegű hitelre, amennyiben az ügyfél a hitelkérelem elbírálásakor nem rendelkezik hiteltartozással olyan, 2015. január 1. után igényelt hitelből eredően, amelynek eredeti hitelösszege nem haladta meg a háromszázezer forintot.

Amennyiben kölcsönt vettem fel, hogyan fizethetem a törlesztőrészleteket?

– Az esedékes törlesztőrészleteket a kölcsönszerződésben feltüntetett bankszámlaszámra kérjük átutalni.

– Az átutalási megbízás „Közlemény” rovatában kérjük, minden esetben tüntesse fel a kölcsönszerződése számát.

– Az Ön kényelme érdekében javasoljuk, hogy adjon bankjának állandó átutalási megbízást, így Ön egyszerűen és kényelmesen törlesztheti a kölcsönt.

– A banki átutalással kapcsolatos költségek Önt terhelik. Amennyiben Ön nem a szerződésben foglaltak szerint teljesíti a törlesztőrészleteket, úgy abban az esetben a Provident az Általános Szerződési Feltételekben, illetve a Kondíciós Listában foglalt díjakat jogosult felszámítani.

– Amennyiben Ön  Otthoni Szolgáltatásra megbízási szerződést kötött, úgy a törlesztőrészleteket illetékes területi munkatársunknak személyesen, otthonában, készpénzben fizetheti meg. Az Otthoni Szolgáltatás külön díj ellenében vehető igénybe.

Van-e lehetőség előtörlesztésre?

Ön bármikor élhet a kölcsön részleges vagy teljes előtörlesztésének jogával.

A Provident előtörlesztési díjat nem számít fel és az előtörlesztés miatt felmerülő költségeit nem érvényesíti.

Teljes előtörlesztés esetén Ön köteles Társaságunk részére megfizetni a kölcsön teljes összegének még meg nem fizetett részét, a tartozás rendezésének időpontjáig esedékessé vált ügyleti kamatot, az esetlegesen felmerült késedelmi, vagy egyéb díjakat; valamint amennyiben az otthoni szolgáltatást igénybe vette, úgy az otthoni kihelyezés teljes díjának még meg nem fizetett részét és a tartozás rendezésének időpontjáig esedékessé vált Otthoni Szolgáltatási díjat.

Az előtörlesztésre vonatkozó részletes szabályokat az Általános Szerződési Feltételek tartalmazza.

Pontosan mit nyújt az Előrelátó Csomag?

Az Előrelátó Csomag igénybevétele esetén a Provident egy esetleges haláleset esetén a szerződésből fakadó még fennálló tartozást elengedi (azaz nem követeli az örökösöktől), továbbá Ön a jogszabály alapján biztosított 14 napos elállási/felmondási jogot hosszabb, 30 napos határidőn belül gyakorolhatja. Az Előrelátó Csomag tartalmaz egy csoportos biztosítás keretében nyújtott, ügyfélre szóló élet- és balesetbiztosítást.

Az Előrelátó Csomag külön díj ellenében vehető igénybe, díja a törelsztőrészletekkel együtt fizetendő, a kölcsönszerződésben rögzített gyakorisággal, hetente vagy havonta.

Az Előrelátó Csomagra vonatkozó megállapodást is felmondhatom?

Ön jogosult az Előrelátó Csomagra vonatkozó megállapodásban foglalt feltételek szerint felmondani a megállapodást.

Melyek az Otthoni Szolgáltatás előnyei?

Otthoni Szolgáltatás igénylése esetén a hitelbírálat és a szerződéskötés előre egyeztetett időpontban az Ön otthonában történik, valamint pozitív hitelbírálat esetén a kölcsön összegét

– a szerződés megkötésével egyidejűleg,

– készpénzben,

– banki ügyintézés nélkül,

– otthonában veheti át területi munkatársunktól.

Ezen felül a törlesztő részleteket bankszámla használata nélkül, Önnel előzetesen egyeztetett időpontban, otthonában, készpénzben törlesztheti területi munkatársunk útján. Az Otthoni Szolgáltatás külön díj ellenében vehető igénybe.

 

Felmondható az Otthoni Szolgáltatás nyújtására létrejött megbízási szerződés?

– Ön az Otthoni Szolgáltatásra irányuló megbízási szerződést bármikor felmondhatja a Providentnek címzett írásbeli értesítéssel, amennyiben a kölcsönszerződés és az Otthoni Szolgáltatásra vonatkozó megbízási szerződés alapján nem áll fenn hátraléka.

– A felmondáshoz Önnek írásban meg kell adnia azt a lakossági forint bankszámlaszámot, megjelölve a számlatulajdonos nevét, ahonnan a kölcsönszerződés szerint a törlesztőrészletek átutalását teljesíteni fogja.

– A felmondás a fentiek szerinti felmondási értesítés Provident általi kézhezvételétől számított 15 napot követő első törlesztési esedékesség napján lép életbe, Ön az ezen időpontig esedékessé vált Otthoni szolgáltatási díjat köteles a Provident felé megfizetni. Ezen időpontot követően Önnek a kölcsön törlesztőrészleteit banki átutalás útján kell teljesíteni.

– Az Otthoni Szolgáltatás a kölcsön futamideje alatt díjmentesen felmondható. Az Otthoni Szolgáltatás felmondása esetén az Otthoni kihelyezési díj még meg nem fizetett része esedékessé válik, ugyanakkor azt Ön jogosult a kölcsön futamideje alatt egyenlő részletekben megfizetni.

– Az Otthoni Szolgáltatásra irányuló megbízási szerződés felmondására vonatkozó részletes szabályokat az Otthoni Szolgáltatás nyújtására vonatkozó megbízási szerződés tartalmazza.

Hogyan szüntethető meg a szerződés?

1. Előtörlesztés

– Ön bármikor élhet a kölcsön előtörlesztésének jogával.
– A Provident előtörlesztési díjat nem számít fel és az előtörlesztés miatt felmerült költségeit nem érvényesíti.
– Teljes előtörlesztés esetén Ön köteles Társaságunk részére megfizetni a kölcsön teljes összegének még meg nem fizetett részét, a tartozás rendezésének időpontjáig esedékessé vált ügyleti kamatot, az esetlegesen felmerült késedelmi, vagy egyéb díjakat; valamint amennyiben az Otthoni Szolgáltatást igénybe vette, úgy az otthoni kihelyezés teljes díjának még meg nem fizetett részét és a tartozás rendezésének időpontjáig esedékessé vált Otthoni Szolgáltatási díjat.
– Az előtörlesztésre vonatkozó részletes szabályokat az Általános Szerződési Feltételek, valamint az Otthoni Szolgáltatásra vonatkozó megbízási szerződés tartalmazzák.

2. Kölcsönszerződéstől való elállás, kölcsönszerződés felmondása

– Ön a Provident részére megküldött írásbeli értesítéssel a kölcsönszerződés aláírásától számított 14 naptári napon belül indoklás nélkül elállhat a kölcsönszerződéstől, amennyiben a kölcsön nem került folyósításra, illetve felmondhatja azt, amennyiben a Provident a kölcsönt már folyósította. (Az elállási / felmondási jogot határidőben érvényesítettnek tekinti a Provident, amennyiben Ön a fenti nyilatkozatot a megjelölt határidőben postára adja, vagy egyéb igazolható módon azt a Provident részére elküldi.)
– Amennyiben Ön igénybe vette az Előrelátó Csomagot, úgy a 14 nap helyett, 30 naptári napon belül van lehetősége a kölcsönszerződés díjmentes felmondására. Függetlenül attól, hogy Ön kizárólag kölcsönszerződést kötött a Társasággal, vagy a mellé igénybe vette az Otthoni Szolgáltatást, és/vagy Előrelátó Csomagra vonatkozó megállapodást is kötött a Providenttel, a kölcsönszerződéstől való elállás/a kölcsönszerződés felmondása esetén Ön kizárólag a felvett kölcsön összegét köteles visszafizetni.
– Ebben az esetben Ön haladéktalanul, de legkésőbb 30 naptári napon belül köteles a kölcsön összegét visszafizetni.

– A kölcsönszerződéstől való elállásra/ annak felmondására vonatkozó részletes szabályokat az Általános Szerződési Feltételek és az Otthoni Szolgáltatásra vonatkozó megbízási szerződés tartalmazzák.

3. Az Otthoni szolgáltatás felmondása

– Ön az Otthoni Szolgáltatásra irányuló megbízási szerződést bármikor felmondhatja a Providentnek címzett írásbeli értesítéssel, amennyiben a kölcsönszerződés és az Otthoni Szolgáltatásra vonatkozó megbízási szerződés alapján nem áll fenn hátraléka.
– A felmondáshoz Önnek írásban meg kell adnia azt a lakossági forint bankszámlaszámot, megjelölve a számlatulajdonos nevét, ahonnan a kölcsönszerződés szerint a törlesztőrészletek átutalását teljesíteni fogja.
– A felmondás a fentiek szerinti felmondási értesítés Provident általi kézhezvételétől számított 15 napot követő első törlesztési esedékesség napján lép életbe, Ön az ezen időpontig esedékessé vált Otthoni szolgáltatási díjat köteles a Provident felé megfizetni. Ezen időpontot követően Önnek a kölcsön törlesztőrészleteit banki átutalás útján kell teljesíteni.
– Az Otthoni Szolgáltatás a kölcsön futamideje alatt díjmentesen felmondható. Az Otthoni Szolgáltatás felmondása esetén az Otthoni kihelyezési díj még meg nem fizetett része esedékessé válik, ugyanakkor azt Ön jogosult a kölcsön futamideje alatt egyenlő részletekben megfizetni.

– Az Otthoni Szolgáltatásra irányuló megbízási szerződés felmondására vonatkozó részletes szabályokat az Otthoni Szolgáltatás nyújtására vonatkozó megbízási szerződés tartalmazza.

4. Az Otthoni Szolgáltatás nyújtására vonatkozó megbízási szerződés megszűnése

Az Otthoni Szolgáltatás nyújtására vonatkozó megbízási szerződés azonnali hatállyal megszűnik, amennyiben a kölcsönszerződést Ön felmondja, illetve él a kölcsön teljes előtörlesztésével, vagy amennyiben a Provident a kölcsönszerződést azonnali hatállyal megszünteti. Az Otthoni szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén az otthoni kihelyezés teljes díjának még meg nem fizetett része és a felmondás/előtörlesztés időpontjáig esedékessé vált Otthoni Szolgáltatási díj esedékessé válik, melyeket Ön köteles a megbízási szerződés megszűnésekor megfizetni. Amennyiben az Otthoni Szolgáltatás nyújtására vonatkozó megbízási szerződés azért szűnik meg, mert azt Ön a kölcsönszerződés futamideje alatt felmondja, akkor Ön jogosult az Otthoni kihelyezési díj még meg nem fizetett részét a kölcsön futamideje alatt egyenlő részletekben megfizetni.

Mi történik ha nem szerződés szerint fizetem a kölcsön törlesztőrészleteit?

– Fontos, hogy Ön minden esedékességkor a törlesztőrészletek teljes összegét befizesse, hiszen amennyiben Ön az esedékes törlesztőrészletet nem, vagy nem teljes egészében fizeti meg, akkor a Provident késedelmi kamatot, illetve késedelmi díjat jogosult felszámítani. A nem szerződésszerű teljesítés esetén fizetendő díjak mértékét a Kondíciós Lista tartalmazza.

–  Nem szerződésszerű teljesítés esetén késedelmi kamatot Ön az esedékességet követő naptól a tényleges megfizetésig, de legfeljebb a kölcsönszerződés felmondásáig terjedő időszakra köteles fizetni. A késedelmi kamat mértéke a kölcsönszerződésben kikötött ügyleti kamat másfélszeresének 3 százalékponttal növelt mértéke, de legfeljebb a késedelemmel érintett naptári félévet megelőző hónap első napján érvényes jegybanki alapkamat 24 százalékponttal növelt mértékével megegyező mérték.

–  A késedelmi díj mértéke: heti törlesztésű kölcsön esetében, amennyiben a késedelmes tartozás eléri az esedékes törlesztőrészlet négyszeres mértékét, 4.000 Ft, továbbá amennyiben a késedelmes tartozás eléri az esedékes törlesztőrészlet tízszeres mértéké, úgy 8.000 Ft kerül felszámításra. Havi törlesztésű kölcsön esetében, amennyiben a késedelmes tartozás eléri az esedékes törlesztőrészlet kétszeres mértékét, 8.000 Ft, továbbá amennyiben a késedelmes tartozás eléri az esedékes törlesztőrészlet négyszeres mértéké, úgy 16.000 Ft kerül felszámításra

–  Amennyiben az Ön fizetési késedelme meghaladja a 90 (kilencven) napot, úgy a Provident jogosult a kölcsönszerződést felmondani. Amennyiben a kölcsönszerződést a Provident azonnali hatállyal felmondja, úgy Ön a kölcsönszerződés megszüntetésével összefüggésben 10.000 Ft összegű felmondási díj megfizetésére köteles.

–  A Provident a kölcsönszerződés felmondását követően, az Önnel szemben fennálló, lejárt követelése érvényesítésével kapcsolatos költségei fedezése céljából behajtási díjat számít fel a tartozás teljes megfizetésének időpontjáig, melynek mértéke 5.000 Ft/év.

–  A Provident jogosult az Önnel szemben fennálló, lejárt követelését bírósági vagy egyéb úton érvényesíteni és az ezzel kapcsolatban felmerült költségeit Önre továbbterhelni.

– Az Otthoni Szolgáltatás tartalmazza, hogy az esetleges késedelembe esés esetén késedelmi kamatot, illetve késedelmi díjat a Provident nem számít fel (ide nem értve a kölcsönszerződés felmondásának esetére felszámítandó felmondási díjat és a követeléskezelés alatt felszámítandó behajtási díjat).

–  A nem szerződésszerű teljesítés esetén felszámítható díjakra vonatkozó részletes szabályokat az Általános Szerződési Feltételek tartalmazza.

–  Amennyiben az Ön lejárt és meg nem fizetett tartozásának összege meghaladja a minimálbért és ezen minimálbérösszeget meghaladó késedelem folyamatosan, több mint 90 (kilencven) napon keresztül fennáll, úgy az Ön (jogszabályban meghatározott) azonosító adatait a BISZ Zrt. részére a Központi Hitelinformációs Rendszerbe (KHR) történő adattovábbítás céljából kiszolgáltatjuk.

Hogyan kezelik személyes adataimat?

Minden információt, illetve személyes adatot, amelyet Ön megoszt velünk a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok szerint kezeljük, kölcsönével kapcsolatos adatokat kizárólag Önnek, illetve jogszabályban meghatározott alaki és tartalmi kellékekkel rendelkező meghatalmazás esetén a meghatalmazott részére adunk át. A megjelölt személyeken túl munkatársaink feladatkörük elvégzéséhez szükséges mértékben férnek hozzá az Ön személyes adataihoz. Adatkezelési tájékoztatónkat a honlap alján található azonos nevű menüpontban éri el.

Hogyan jelezhetem a panaszomat?

SZEMÉLYESEN

A Társaság a személyesen tett szóbeli panaszokat
– elsősorban a 1082 Budapest, Kisfaludy u. 32-38. III. emelet alatti telephelyén, ahol a panaszok kezelését végző Ügyféltájékoztatási csoport munkatársai elérhetőek
– munkanapokon hétfőn 8 órától 17 óráig,
– valamint keddtől pénteken 8 órától 16 óráig, továbbá
– valamennyi Hitelpontjában fogadja, azok nyitvatartási idejében.
A Hitelpontok elérhetőségét itt találja: Hitelpontok
Hitelpontjaink nyitva tartási idejéről kérjük tájékozódjon Központi Telefonos Ügyfélszolgálatunkon (06-80-60-60-60), ahol időpontot is tud foglalni az ügyintézésre.

TELEFONON

A telefonon közölt panaszt a 06-80-60-60-60-as telefonszámon (Központi Telefonos Ügyfélszolgálaton) a Társaság munkatársai a hét minden napján (hétvégén is) 7 óra 30 perctől 20 óráig fogadják.

ÍRÁSBAN

Az írásba foglalt panaszt
– személyesen, vagy más által átadott irat, így különösen meghatalmazott útján;
– postai úton 1082 Budapest, Futó u. 47-53. (a levelet az Ügyféltájékoztatási Csoport részére címezve);
– elektronikus úton a provident@provident.hu e-mailcímen;
– telefaxon a 06 1 354 4072-es számon juttathatja el Társaságunkhoz.
A panaszkezeléssel kapcsolatban részletes tájékoztatást a Panaszkezelési Szabályzat tartalmaz, melyet itt érhet el: Panaszkezelési Szabályzat.
Panaszát az alábbi panasz-bejelentő nyomtatványon is bejelentheti: Panasz-bejelentő nyomtatvány