Provident
blog

Az adóstársról

A társak ott vannak velünk életünk végéig jóban-rosszban. Lakótárs, munkatárs, élettárs, üzlettárs: megosztjuk velük a lakást, munkahelyet, vagyonunkat, és sok mást is. Ezek eddig főleg pozitív kicsengésű közösségvállalások voltak. De ha megszorulunk és a felvett hitelünket nem tudjuk visszafizetni, vajon kire támaszkodhatunk? Erre a problémára nyújthat megoldást az adóstárs intézménye. Olyan helyzetekben, mint a hitelfelvétel, gyakran szükség lehet egy plusz személyre, hiszen például a nem elegendő jövedelem esetén gyakran elkerülhetetlen egy adóstárs bevonása. Az adóstárs többnyire valamelyik közeli hozzátartozó szokott lenni: házastárs, vagy esetleg családtag.

Ha a fizetőképesség javítása érdekében vagy egyéb hitelfolyósítási feltétel miatt adóstársat szükséges bevonni, akkor az adóstársnak is meg kell felelnie azoknak a feltételeknek, amelyeket a pénzügyi intézmény a hitelbírálat során az adósnál is megvizsgál. Például rendelkeznie kell munkaviszonnyal, megfelelő jövedelemmel. Természetesen a pénzügyi intézmény egyéb feltételeket is megjelölhet, amelyeknek mind az adósnak, mind az adóstársnak meg kell felelnie a hitelszerződés létrejöttéhez.

Amennyiben az adós nem tudja teljesíteni a szerződésben vállalt fizetési kötelezettségét és adóstárs is szerepel a hiteljogviszonyban, a pénzügyi intézmény az adóstárssal szemben is jogosult a szerződés alapján fennálló tartozásból eredő igényt érvényesíteni. Az adóstárs az adóssal egyetemlegesen vállal kötelezettséget a hitel visszafizetésére.

Ha később ki szeretnénk vonni az adóstársat a hiteljogviszonyból és a pénzügyi intézmény ezt lehetővé teszi, akkor a szerződést módosítani szükséges, amely további díjfizetési kötelezettséget vonhat maga után. Ezt csak abban az esetben lehetséges megtenni, amennyiben például az adós jövedelme már elegendő a tartozás visszafizetésére, vagy egyéb pozitív változás miatt már nincs szükség adóstárs bevonására.

Jelen bejegyzés tájékoztatási céllal készült, és nem minősül jogi, pénzügyi vagy egyéb tanácsadásnak.