Provident
blog
Kamat kisokos: a legfontosabb tudnivalók egy helyen

2022-10-19

Észtárca

Kamat kisokos: a legfontosabb tudnivalók egy helyen

Mi a kamat jelentése és milyen esetekben kell fizetni? Hogyan számítják a kamatot? Milyen típusai vannak? Összegyűjtöttük a kamattal kapcsolatos legfontosabb pénzügyi alapfogalmakat.

Jelen cikk általános jellegű tájékoztatást nyújt a részletezett témával kapcsolatban. A cikk nem minősül útmutatónak, tanácsnak. Kérjük, hogy minden esetben olvasd el a témában fellelhető egyéb információs tartalmakat, illetve kérd szakértő segítségét.

A kamat fogalma és jelentése

A kamat az igénybe vett kölcsön használatáért, kockázatáért fizetendő, a kölcsönösszeg százalékában meghatározott, időarányosan fizetendő pénzösszeg. Ezt a kamatot ügyleti kamatnak nevezzük. A kamat másik fajtája, ha betéti számlán, illetve megtakarítási számlán helyezzük el a pénzünket, a kamat az elfogadott betét használatáért, kockázatáért fizetendő pénzösszeg, amelyet a betétgyűjtő bank fizet a megtakarításra, ezt a kamatot hívjuk betéti kamatnak. 

Jelen cikkben az ügyleti kamatról tudhatunk meg többet.

Kamat fogalma és jelentése - a Provident segít!

Miben különbözik a kamat és a kamatláb?

A kamatot sok esetben használják a kamatláb szinonimájaként, azonban a két fogalom nem azonos.

A hitel esetén kamatláb egy meghatározott időszakra (rendszerint egy évre) fizetendő kamat összege és a kölcsönösszeg közötti százalékban kifejezett arány. Ezt a százalékot láthatjuk a bankok vagy más hitelt nyújtók hirdetményeiben, kondíciós listáiban. A kamat pedig az az összeg forintban meghatározva, amit fizetni kell. A kamat összegét a törlesztőrészlet tartalmazza, általában az adósnak egy összeget a törlesztőrészletet kell megfizetni, nem külön a kamat és tőke összegét.

A törlesztőrészetek kiszámítása általában lakossági ügyfelek esetében annuitásos törlesztés alapján történik, ami azt jelenti, hogy kölcsönt havonta egyenlő törlesztőrészletekben kell visszafizetni.

Bár a törlesztőrészlet változatlan, de a törlesztőrészleten belül a kamat és a tőke aránya változik. A futamidő elején magasabb benne a kamat rész, és ahogy haladunk a futamidő vége felé, egyre több tőkét és egyre kevesebb kamatot kell törleszteni.

Provident tipp: Vágj bele az iskolakezdésbe és valósítsd meg álmaidat! Igényeld a Provident heti kölcsönét vagy havi kölcsönét!

Miért kell kamatot fizetni?

A kölcsönt nyújtó kötelezettsége a pénz rendelkezésre bocsátása, az adósé meg a kölcsön visszafizetése kamattal együtt. Mivel a kölcsönnyújtás is egy szolgáltatás, aminek ára van, ezért kell kamattal együtt visszafizetni a kölcsönt. 

Egy egyenlettel szemléltetve:

JÖVŐÉRTÉK = TŐKE + KAMAT

Ha a hitelezőnk ma befektetné, kamatoztathatná az összeget, akkor annak holnap nagyobb lenne a jövőértéke. De mivel kölcsönadja, egy jövőbeni kockázatot vállal, amit kamatként meg kell fizetnünk.

Rendezd pénzügyeidet a Provident segítségével

Kamattal kapcsolatos alapfogalmak

Lássuk most, hogy milyen kifejezéseket érdemes ismerni a kamattal kapcsolatban és mit is jelentenek pontosan.  

Jegybanki alapkamat

Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa irányadó kamatként jegybanki alapkamatot határoz meg.  A jegybanki alapkamat nagysága nagymértékben befolyásolja a hitelek kamatait.  

Amennyiben a jegybanki alapkamat alacsonyabb, a hitelfelvétel annyival könnyebb, hogy alacsonyabb a hitelintézet által megállapított kamat, így alacsonyabb kamatot kell fizetnünk. Ugyanakkor a bankbetétek és állampapírok kamata is kisebb.

A jegybanki kamat nagysága függ az aktuális gazdaság helyzettől és a jövővel kapcsolatos kilátásoktól. 

Abban az esetben, ha az inflációs előrejelzések és a gazdaság stabilitása bizonytalan, akkor a jegybank magasabb kamatszintet tart fenn a gazdasági növekedést leginkább támogató inflációs szint elérése érdekében. 

Jól teljesítő gazdaság és alacsony költségvetési hiány esetén alacsonyabb kamatszinten is biztosítható a stabilitás.

BUBOR

A BUBOR a Budapesti Bankközi Forint Hitelkamatláb (Budapest Interbank Offered Rate) rövidítése.

A BUBOR értékének napi meghatározásában a BUBOR szabályzatában meghatározott kamatjegyző bankoknak (jelenleg 10 nagy bank)  és a Magyar Nemzeti Banknak van szerepe. Először a kamatjegyző bankok jegyzést nyújtanak be az MNB-hez minden munkanapon 10:00 óráig, mely azt jeleni, hogy adott napra vonatkozó olyan kamatlábakat nyújt be az MNB-hez, amely kamatlábak alkalmazásával valamely másik kamatjegyző bank részére forintban fedezetlen bankközi hitel nyújtására üzleti ajánlatot tenne.

Az MNB a jegyzéseket összegzi és kiszámítja az aznapi BUBOR-t az ajánlatok átlagolásával és MNB minden munkanapon 11:00 órakor közzéteszi.

A BUBOR a hitelezéshez úgy kapcsolódik, hogy a fogyasztói hitelek tisztességes kamatszámításának biztosítása érdekében a BUBOR egy referencia-kamatláb. A referencia-kamatláb azt jelenti, hogy ha a hitelszerződés alapján változó a hitelkamat, a változás nem a hitel nyújtó belső, adós számára hozzá nem férhető okból történik, hanem a referencia-kamatláb változásán alapul, hiszen ennek a kamatlábnak a változása az adós részére is átlátható és mivel nyilvánosan hozzáférhető az adós is nyomon követheti.

A folytatásban bemutatjuk, hogy milyen típusú ügyleti kamatok lehetnek.

ÜGYLETI KAMATOK TÍPUSAI

Magyarországon a tisztesség hitelnyújtás jegyében igen szigorú szabályok vonatkoznak arra, hogy a különböző futamidejű kölcsönöket milyen kamatozással lehet nyújtani.

A legfeljebb 3 éves futamidejű hitel esetében fix kamatozással, vagy a Magyar Nemzeti Bank honlapján közzétett referencia-kamatlábhoz kötött változó kamatozással és fix kamatfelárral nyújtható hitel.

A 3 évet meghaladó futamidejű hitel esetében a Magyar Nemzeti Bank honlapján közzétett referencia-kamatlábhoz kötött változó kamatozással és annak teljes futamidejére vagy legalább 3 éves kamatperiódusokban rögzített kamatfelárral vagy legalább 3 éves kamatperiódusokban rögzített hitelkamattal, vagy fix kamatozással nyújtható hitel.

A Provident segít, mi is az a kamat!

Fix kamatozás

A legkiszámíthatóbb kölcsön, ha kölcsönt szeretnénk felvenni, a fix kamatozású kölcsön, ami azt jelenti, hogy a futamidő alatt a kamat változatlan, azt a hitelnyújtó nem jogosult változtatni. A fix kamatozás esetén a futamidő végéig ugyanakkora törlesztő részletet kell fizetnünk, a törlesztőrészlet nem változik, mivel a kamat fix nincsen kitéve a piaci kamatváltozások hatásainak. 

Változó kamatozás

Változó kamatozás sem azt jelenti, hogy bármi okozhatja a kamat változását, hiszen a kamat változását a transzperesen közzétett, nyilvánosság által elérhető referencia-kamatlábak változása okozhatja. A hitelnyújtók nem alkalmazhatnak bármilyen referencia-kamatlábat, hanem csak azokat, melyeket az MNB közzétett a honlapján. Ilyen referencia-kamatláb a már említett BUBOR, de ilyen a jegybanki alapkamat is.

Ha például egy hitel futamideje 2 év (tehát a 3 évnél rövidebb) változó kamatozás esetén a referencia-kamatláb lehet pl. 1 vagy 3 vagy 6 vagy 12 havi BUBOR, ami alapján 1/3/6/12 havonta változik a kamat, azaz fordulónapja van szerződésnek. Egy ilyen hitel esetében a kamat áll tehát a referencia-kamatlábból és a fix kamatfelárból (pl. kamat: 6 havi BUBOR + 5% kamatfelár)

A következő időszakra mindig a fordulónapot megelőző hónap utolsó munkanapja előtt 2 nappal érvényes referencia-kamatláb az irányadó. Ilyen hitel esetén a kamat másik eleme, a kamatfelár (fenti példában az 5 %) az a futamidő végéig fix.

Ha a hitel futamideje 3 évnél hosszabb, akkor lehet fix a kamat és lehet olyan változó kamatozású mint a 3 évnél rövidebb futamidejű hitelek, annyi megkötéssel hogy a kamatfelár az lehet a teljes futamidőre fix vagy lehet 3 évente változó.

Ezen kívül lehet egy olyan változó kamatozás, amikor legalább 3 éves kamatperiódusokban rögzített hitelkamat.

Hirlevel banner BLOG 820x420-1

Késedelmi kamat

Késedelmi kamatot akkor kell fizetni, ha az esedékességkor nem teszünk eleget törlesztőrészlet fizetési kötelezettségüknek.

Magánszemélyeknek nyújtott hitelek esetében a késedelmi kamat maximalizálva van, A fogyasztónak nyújtott hitelről szóló törvény alapján mértéke az ügyleti kamat másfélszeresének legfeljebb 3 százalékponttal növelt mértékét, és nem lehet magasabb az adott naptári félévre a június 1-én vagy a december 1-én érvényes jegybanki alapkamat 24 százalékponttal növelt mértékével megegyező mérték.

A fentiek alapján pl., ha az ügyleti kamat egy kölcsönnél 8,3 % és a jegybanki alapkamat 2022. június 1-én 5,90 %, akkor a késedelmi kamat 2022. második félévben 8,3 % X1,5 + 3% azaz 15,45 %. Mivel ez az érték nem haladja meg a 2022. június 1-én érvényes jegybanki alapkamat (5,90 %) 24 százalékponttal növelt mértékét, azaz 28,90 %-t így a 15,45 % a késedelmi kamat mértéke.   

Egyéb személynek nyújtott hitel esetén a késedelmi kamat mértéke a késedelemmel érintett naptári félre a naptári félév első napján érvényes a jegybanki alapkamat lesz, akkor is ha a hitel kamatmentes volt.

Kamattal kapcsolatos fogalmak, definíciók

Negatív kamat

Negatív kamat esetén a kölcsönadó, befektető fizeti a kamatot. Ez azonban nem azt jelenti, hogy a kölcsönvevő kamatot kap, ugyanakkor nagyon alacsony kamatok mellett vehet fel hitelt.

Kamatperiódus

A kamatperiódus az az időszak, melynek során nem változik egy hitelügylet kamata. Tehát egy kamatperióduson belül mindig fix, meghatározott hitelkamattal számolhatunk, azaz a törlesztőrészletek nem változnak.

Kétféle kamatperiódus létezik:

  • rövid kamatperiódus: 3, 6 vagy 12 hónap
  • hosszú kamatperiódusú: 3, 5, 10, 15 és 20 év

Kamatkockázat 

Az ügyleti kamat változása kockázatot jelent. A futamidő során változó kamat ugyanis növelheti vagy csökkentheti a hitel törlesztőrészletét, amennyiben nem a teljes futamidőre vonatkozó fix kamatozású hitelt igénylünk. Ez a változás a kamatkockázat, amely lehet pozitív és negatív is.

Amennyiben:

  • csökken a kamat mértéke, csökken a törlesztőrészlet
  • nő a kamat, emelkedik a törlesztőrészlet

Kamattámogatás

A kamattámogatás során az állam segítséget nyújt a hitel kamatának fizetéséhez, amennyiben hiteligénylőként bizonyos feltételeknek eleget tudunk tenni.