Provident
blog

KHR lista: fontos tudnivalók a KHR listáról és az adatok onnan történő lekérdezéséről

Mi is pontosan a KHR lista, és hogyan lehet onnan adatokat lekérdezni? Cikkünben ismertetjük a legfontosabb tudnivalókat és a lekérdezés módszerét.

Jelen bejegyzés kizárólag tájékoztató jellegű, és nem minősül jogi, pénzügyi vagy egyéb tanácsadásnak. Kérjük, hogy minden esetben olvasd el a vonatkozó jogszabályi előírásokat, illetve a témában fellelhető egyéb információs tartalmakat.

 

Mi az a BAR lista / KHR lista?

„KHR [Központi Hitelinformációs Rendszer; korábbi BAR lista] a BISZ Központi Hitelinformációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság kezelésében álló hitelinformációs adatbázis, amely egy úgynevezett pozitív adóslistából és negatív adóslistából áll. A KHR-be csak a törvényben meghatározott adatok kerülhetnek be, a törvényben meghatározott módon. A törvény meghatározza azt is, hogy az adatokat ki ismerheti meg, milyen feltételekkel és meddig lehet tárolni azokat. A KHR-ben nyilvántartott adatok segítik a hitelt nyújtókat abban, hogy az érintett igénylő nyilatkozatát figyelembe véve  felmérjék a hitelt igénylők hitelképességét. Ezáltal a hitelezési kockázatok összességében csökkenhetnek, a felelős hitelezési tevékenység könnyebbé válhat.

A lakossági KHR mind a pozitív hiteltörténetet, mind a negatív információkat (mulasztások, visszaélések, csalások), mind pedig az adósságrendezési eljáráshoz kapcsolódó információkat képes rögzíteni.” – olvasható az MNB hivatalos tájékoztatójában.

A hitelezőknek – az igénylés során általad tett nyilatkozatnak megfelelően –  minden esetben kötelező ellenőrizni a KHR listán szereplő adatokat mielőtt kölcsönt nyújtanának számodra, ez segíti őket annak felmérésében, hogy jövedelmed és havi adósságszolgálatod figyelembe vételével képes leszel-e törleszteni a felvenni szándékozott összeget, vagy teljesíteni az egyéb, adott szerződés szerinti kötelezettségeidet. De mit is mond rólad ez a lista és mit néznek a pénzügyi szolgáltatók? A következő fejezetekben részletesen bemutatjuk.

Mi az a KHR lista?

 

Mit jelent a pozitív és negatív KHR lista? Mit jelent az aktív és passzív státusz a KHR negatív listáján?

Ahogy korábban írtuk, a KHR rendszere nyilvántartja valamennyi élő, illetve nyilatkozatod esetén a lezárt hitelszerződésedre vonatkozó adatot, ez az ún. pozitív KHR lista.

A KHR ún. negatív listájára azon természetes személyek mulasztásának adatai kerülnek rögzítésre, akik a hitel- vagy hiteljellegű szerződésben vállalt kötelezettségeiknek a mindenkori minimálbér összegét meghaladó mértékben, folyamatosan több mint 90 napon keresztül nem tettek eleget.

A KHR negatív adóslistáján kétféle állapotot különböztetünk meg a negatív aktív KHR státuszt és passzív KHR státuszt.

Aktív a KHR státuszban akkor szepelnek adataid a negatív listán, ha a jogszabályban meghatározott mértékű lejárt (esedékes, de meg nem fizetett) tartozásod állt fenn az ott rögzített időtartamban, és erre tekintettel adataid közzétételre kerültek a negatív KHR listán. Ebből a státuszból úgy tudsz kikerülni, ha rendezed a fennálló hátralékos tartozásod. Amennyiben rendezted a hátralékos tartozásod, akkor mulasztásod innetől számított egy évig passzív státuszba kerül, majd végül 1 év letelte után adataid törlődnek a KHR negatív listájáról.

Fontos! Igényeld a Provident heti kölcsönét, vagy havi kölcsönét és valósítsd meg az elképzeléseidet!

 

Ki kerülhet fel a KHR negatív listájára és az milyen következményekkel jár?

Három módja van annak, hogy felkerülj a negatív listára:

  1. Nem törleszted szerződésszerűen a felvett hitelt és erre tekintettel a jogszabályban meghatárzott mértékű hátralékos tartozásod áll fenn az ott rögzített időtartamig*.
  2. Ha hitel- vagy bankkártyával visszaélést követsz el, és a bíróság megállapítja, hogy bűncselekményt követtél el.
  3. Ha az igénylés során bizonyítottan valótlan adatokat közölsz, pl. hamis okiratokat, dokumentumokat vagy azonosító okmányaz mutatsz be az igénylés során és ezen bűncselekmény elkövetését bíróság megállapítja.

*Az egyes pont kiegészítéseként fontos megemlíteni, hogy a törvény pontosan meghatározza, milyen mértékű tartozás milyen időtartamú fennállása esetén kerülsz fel a KHR negatív listára: a mindenkori minimálbér összegét meghaladó mértékű lejárt tartozás esetén történk meg a mulasztás közzététele, ha az ezen mértékű mulasztás több mint 90 napot meghaladóan folyamatosan fennáll.

Mindennek az a következménye, hogy egy KHR negatív listáján szereplő személyről látják a pénzügyi intézmények, hogy már legalább egyszer rossz adós volt, így várhatóan kedvezőtlenebb feltételekkel nyújtanak hitelt – saját pénzügyi biztonságukat védve ezzel, kisebb kockázatot vállalva.

KHR lista lekérdezése - így csináld!

 

Hogyan lehet lekerülni a KHR negatív listáról?

Mint említettük a passzív státusz elemzésénél, úgy kerülhetsz ki az aktív mulasztásos KHR státuszodból, ha teljes mértékig rendezted a hátralékos tartozásod. Ezt követően pontosan egy évig passzív státuszban fognak szerepelni adataid a KHR negatív listáján, majd ezen időtartam leteltét követően adataid törlésre kerülnek a negatív listáról – amennyiben a folyamat közben nem kerülsz újra aktív státuszba.

 

KHR listán szereplő adatok lekérdezése

Fontos, hogy Te magad is tisztában legyél azzal, milyen pozitív, illetve negatív adatokat tart nyilván rólad a rendszer. A saját hiteljelentés igyenesen lekérhető KHR-t üzemeltető BISZ Központi Hitelinformációs Zrt.-től, de igényelheted bankodtól is a hivatalos tájékoztatást. A KHR lista lekérdezés online ügyfélkapun keresztül is megoldható – a lekérdezés nyomtatvány kitöltést követően. Az ügyfélkapunk keresztüli saját hiteljelentés lekérdezésről, illetve arról, hogy ez pontosan mennyi időt vesz igénybe, részletes tájékoztatást a BISZ oldalán olvashatsz.