Provident
blog

KHR lista tények és tévhitek

Amikor hitelfelvételen kezd el gondolkodni az ember, idő kérdése, hogy belefusson a „bár listás” kifejezésbe, és a hozzá kapcsolódó összeráncolt szemöldökökbe. De mik ezek a rettegett szavak? És mit lehet velük kezdeni? Most segítünk eligazodni a kifejezések között!

Mi az a BAR lista?

A BAR lista a köznyelvi elnevezése a rossz adóslistának, amit hivatalosan negatív KHR listának kell hívni. Önmagában a KHR, azaz a Központi Hitelinformációs Rendszer egy nagy adatbázis, amiben minden hitelfelvevő ott van a szerződésének, vagy szerződéseinek az adataival. Ez a rendszer szétválasztja a rendben törlesztett hiteleket és a problémás törlesztéseket, így a különbség ott mutatkozik meg, hogy pozitív vagy negatív KHR listára kerül a hitel felvevője.
A pozitív KHR listára valamennyi adós, valamennyi fennálló hitelszerződésére vonatkozó adatai átadásra kerülnek.
Míg a negatív KHR lista természetes személy adósok esetén azoknak a személyeknek az adatait tartalmazza, akiknek a lejárt és meg nem fizetett tartozás összege több a késedelembe esés időpontjában érvényes minimálbér összegénél és az folyamatosan, 90 napot meghaladóan fennáll.

Hogyan kerülhetek a KHR negatív listára?

Vegyünk egy gyakorlati példát. Egy magánszemély felvesz 1 millió forint szabad felhasználású kölcsönt 30 hónapos futamidőre, melynek 50 ezer forint körüli a havi törlesztője. Ezt rendben fizeti is, a második év elején azonban elveszíti az állását és néhány hónapig nem talál újat, ez alatt az idő alatt pedig nem tud fizetni. Miután jelenleg 149 ezer forint a minimálbér összege, ezért ha 3 hónapig leállnak a törlesztések, a tartozás az összeg fölé megy. Ha pedig ez az elmaradás a minimálbér összege átlépésének a napjától számítva 90 napig nem rendeződik, akkor kerül KHR negatív listára az adós.

Honnan tudom, hogy KHR listán vagyok?

A KHR adatok minden adós számára lekérdezhetőek, azt bármely pénzintézetnél ingyenesen lehet kérelmezni. Ilyen módon az érintett adós tájékozódhat, hogy mely pénzintézet, milyen szerződések alapján, milyen adatokat tart róla nyilván a KHR pozitív és esetlegesen a KHR negatív listán.

Hogyan lehet lekerülni a KHR listáról?

Pozitív KHR lista esetében a hitellel rendelkező személy, nyilatkozhat arról, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a KHR-en nyilvántartott adatai az adott hitelszerződés lezárását követően még 5 évig elérhetőek legyenek. Amennyiben az érintett adós a KHR-en nyilvántartott adatai, hitelszerződés lezárását követő továbbkezeléséhez nem járul hozzá, úgy a hitelszerződésből eredő tartozás maradéktalan teljesítését követően az adatok törlődnek a KHR listáról. A hozzájárulás a szerződés fennállása alatt, illetőleg megszűnését követően is bármikor visszavonható, és ebben az esetben a KHR pozitív listán nyilvántartott és a szerződés megszűnését követően tovább kezelt adatok a KHR-ből törlődnek.

Negatív KHR listánál először aktív státuszból passzív státuszba kell kerülni, vagyis a tartozást ki kell egyenlíteni. Amint ez megtörtént, akkor a passzív státuszba kerüléstől számított 1 év elteltével az adós adatai törlődnek a KHR listáról.

Abban az esetben, ha az ügyfél hátralékát nem rendezi, úgy a mulasztás adatai az eredeti adatátadástól számított 10 év után kerülnek törlésre a KHR negatív listájáról.

Mi történik akkor, ha az adós kifizeti a KHR negatív listán szereplő tartozását?

Amennyiben az adós a KHR negatív listán szereplő tartozását (mulasztás) maradéktalanul teljesíti, a teljesítéstől számított 1 éven át az úgynevezett passzív KHR státuszba kerül. Ekkor a rendszer még számon tartja azt, hogy az adós mulasztása miatt a KHR negatív listán szerepelt. Amennyiben a mulasztás teljesítését követően az adott hitelszerződésből még tartozása áll fenn az adósnak, úgy a hiteltörlesztést az eredeti ütemezés, vagy az átütemezés szerint folytatnia kell. 1 év passzív státuszt követően a KHR negatív listán nyilvántartott adatok maradéktalanul törlődnek.