Hogyan szüntethető meg a szerződés?

1. Előtörlesztés

– Ön bármikor élhet a kölcsön előtörlesztésének jogával.
– A Provident előtörlesztési díjat nem számít fel és az előtörlesztés miatt felmerült költségeit nem érvényesíti.
– Teljes előtörlesztés esetén Ön köteles Társaságunk részére megfizetni a kölcsön teljes összegének még meg nem fizetett részét, a tartozás rendezésének időpontjáig esedékessé vált ügyleti kamatot, az esetlegesen felmerült késedelmi, vagy egyéb díjakat; valamint amennyiben az Otthoni Szolgáltatást igénybe vette, úgy az otthoni kihelyezés teljes díjának még meg nem fizetett részét és a tartozás rendezésének időpontjáig esedékessé vált Otthoni Szolgáltatási díjat.
– Az előtörlesztésre vonatkozó részletes szabályokat az Általános Szerződési Feltételek, valamint az Otthoni Szolgáltatásra vonatkozó megbízási szerződés tartalmazzák.

2. Kölcsönszerződéstől való elállás, kölcsönszerződés felmondása

– Ön a Provident részére megküldött írásbeli értesítéssel a kölcsönszerződés aláírásától számított 14 naptári napon belül indoklás nélkül elállhat a kölcsönszerződéstől, amennyiben a kölcsön nem került folyósításra, illetve felmondhatja azt, amennyiben a Provident a kölcsönt már folyósította. (Az elállási / felmondási jogot határidőben érvényesítettnek tekinti a Provident, amennyiben Ön a fenti nyilatkozatot a megjelölt határidőben postára adja, vagy egyéb igazolható módon azt a Provident részére elküldi.)
– Amennyiben Ön igénybe vette az Előrelátó Csomagot, úgy a 14 nap helyett, 30 naptári napon belül van lehetősége a kölcsönszerződés díjmentes felmondására. Függetlenül attól, hogy Ön kizárólag kölcsönszerződést kötött a Társasággal, vagy a mellé igénybe vette az Otthoni Szolgáltatást, és/vagy Előrelátó Csomagra vonatkozó megállapodást is kötött a Providenttel, a kölcsönszerződéstől való elállás/a kölcsönszerződés felmondása esetén Ön kizárólag a felvett kölcsön összegét köteles visszafizetni.
– Ebben az esetben Ön haladéktalanul, de legkésőbb 30 naptári napon belül köteles a kölcsön összegét visszafizetni.

– A kölcsönszerződéstől való elállásra/ annak felmondására vonatkozó részletes szabályokat az Általános Szerződési Feltételek és az Otthoni Szolgáltatásra vonatkozó megbízási szerződés tartalmazzák.

3. Az Otthoni szolgáltatás felmondása

– Ön az Otthoni Szolgáltatásra irányuló megbízási szerződést bármikor felmondhatja a Providentnek címzett írásbeli értesítéssel, amennyiben a kölcsönszerződés és az Otthoni Szolgáltatásra vonatkozó megbízási szerződés alapján nem áll fenn hátraléka.
– A felmondáshoz Önnek írásban meg kell adnia azt a lakossági forint bankszámlaszámot, megjelölve a számlatulajdonos nevét, ahonnan a kölcsönszerződés szerint a törlesztőrészletek átutalását teljesíteni fogja.
– A felmondás a fentiek szerinti felmondási értesítés Provident általi kézhezvételétől számított 15 napot követő első törlesztési esedékesség napján lép életbe, Ön az ezen időpontig esedékessé vált Otthoni szolgáltatási díjat köteles a Provident felé megfizetni. Ezen időpontot követően Önnek a kölcsön törlesztőrészleteit banki átutalás útján kell teljesíteni.
– Az Otthoni Szolgáltatás a kölcsön futamideje alatt díjmentesen felmondható. Az Otthoni Szolgáltatás felmondása esetén az Otthoni kihelyezési díj még meg nem fizetett része esedékessé válik, ugyanakkor azt Ön jogosult a kölcsön futamideje alatt egyenlő részletekben megfizetni.

– Az Otthoni Szolgáltatásra irányuló megbízási szerződés felmondására vonatkozó részletes szabályokat az Otthoni Szolgáltatás nyújtására vonatkozó megbízási szerződés tartalmazza.

4. Az Otthoni Szolgáltatás nyújtására vonatkozó megbízási szerződés megszűnése

Az Otthoni Szolgáltatás nyújtására vonatkozó megbízási szerződés azonnali hatállyal megszűnik, amennyiben a kölcsönszerződést Ön felmondja, illetve él a kölcsön teljes előtörlesztésével, vagy amennyiben a Provident a kölcsönszerződést azonnali hatállyal megszünteti. Az Otthoni szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén az otthoni kihelyezés teljes díjának még meg nem fizetett része és a felmondás/előtörlesztés időpontjáig esedékessé vált Otthoni Szolgáltatási díj esedékessé válik, melyeket Ön köteles a megbízási szerződés megszűnésekor megfizetni. Amennyiben az Otthoni Szolgáltatás nyújtására vonatkozó megbízási szerződés azért szűnik meg, mert azt Ön a kölcsönszerződés futamideje alatt felmondja, akkor Ön jogosult az Otthoni kihelyezési díj még meg nem fizetett részét a kölcsön futamideje alatt egyenlő részletekben megfizetni.

hírlevél feliratkozás