Mikor törlődnek az adatok a KHR listáról?

Attól függ, hogy a szerződés, illetve az Ön adatai a KHR pozitív vagy negatív listáján szerepelnek-e.

KHR pozitív lista: Az ügyfél minden egyes szerződése tekintetében külön-külön nyilatkozhat arról, hogy hitelének visszafizetését követően a KHR-ben rögzített szerződésadatai további 5 évig a nyilvántartásban maradjanak, vagy sem.

Amennyiben az ügyfél a KHR pozitív listáján nyilvántartott adatai, hitel visszafizetését követő további tárolhatóságához nem járul hozzá, úgy a hitelszerződésből eredő tartozás maradéktalan teljesítését követően – a problémamentes hitelszerződés adatai – törlődnek a KHR pozitív listájáról. A hozzájárulás a szerződés fennállása alatt, illetőleg megszűnését követően is bármikor visszavonható, és ebben az esetben a problémamentes szerződés vonatkozásában a KHR pozitív listán nyilvántartott és a szerződés megszűnését követően tovább kezelt adatok a KHR-ből törlődnek.

KHR negatív lista: a nyilvántartásába azon természetes személyek mulasztási adatai kerülnek rögzítésre, akik a hitel- vagy hiteljellegű szerződésben vállalt kötelezettségeiknek a mindenkori minimálbér összegét meghaladó mértékben, folyamatosan több mint 90 napon keresztül nem tettek eleget. A két feltételnek egyidejűleg kell teljesülnie. Ahhoz, hogy a mulasztás aktív státuszból passzív (lezárt) státuszba kerüljön, az ügyfélnek a hátralékát ki kell egyenlítenie. Amint ez megtörtént, akkor a mulasztás lezárásra kerül, és innentől számított 1 év elteltével az adós adatai törlődnek a negatív KHR listáról.

Abban az esetben, ha az ügyfél hátralékát nem rendezi, úgy a mulasztás adatai az eredeti adatátadástól számított 10 év után kerülnek törlésre a KHR negatív listájáról.

hírlevél feliratkozás