Milyen dokumentumokat készítsek elő a hiteligényléshez?

A hiteligényléshez az alábbi dokumentumokat szükséges bemutatnia:

a) érvényes személyazonosságot igazoló okmány

 • érvényes személyi igazolvány vagy ideiglenes személyi igazolvány vagy útlevél vagy kártya formátumú vezetői engedély

b) lakcímet igazoló okmány

 • lakcímkártya
 • amennyiben a hiteligénylő tartózkodási helye nem azonos az állandó lakcímével és a lakcímkártyában a tartózkodási hely nem került feltüntetésre, úgy a tartózkodás alapjául szolgáló dokumentum (pl. bérleti szerződés)

c) jövedelmet igazoló dokumentum (mint például)

 • a felsőoktatási intézmény 12 hónapnál nem régebben, papír alapon vagy elektronikus úton kiállított igazolása,
 • 12 hónapnál nem régebben kiállított munkáltatói igazolás,
 • NAV által 12 hónapnál nem régebben papír alapon vagy elektronikus úton kiállított jövedelemigazolás,
 • a magyar vagy valamely külföldi állam ellátást folyósító szerve által 12 hónapnál nem régebben papír alapon vagy elektronikus úton kiállított igazolás (pl. nyugdíjhatározat, GYES, GYED, családi pótlékról szóló határozat),
 • 12 hónapnál nem régebbi időszakra vonatkozó bankszámlakivonat,
 • bírósági határozat házastársi, élettársi tartásdíjról,
 • üzletszerűen végzett járadékszolgáltatás nyújtására irányuló tevékenységet végző szervezet által kiállított nyilatkozat,
 • termőföld öt évet elérő időtartamra való haszonbérbe adásából származó, a mezőgazdasági igazgatási szerv által hozott határozat, vagy e szerv záradékával ellátott szerződés.

 

hírlevél feliratkozás