A tudatos, jól átgondolt kölcsönfelvétel lehetővé teszi, hogy megvalósítsd álmaidat és a futamidő végéig zökkenőmentesen fizesd hitelrészleteidet. Ennek ellenére  adódhatnak olyan váratlan helyzetek – egy betegség, a munkahely elvesztése, jelentős plusz kiadások – amikor elmarad vagy csúszik a törlesztés. Ilyenkor a tőketartozás és normál ügyviteli kamat mellett késedelmi kamat fizetésére kényszerülhetünk. Cikkünkből most megtudhatod, hogy mit takar pontosan a késedelmi kamat, milyen esetekben kell fizetni és hogyan számolják. 

Jelen cikk általános jellegű tájékoztatást nyújt a részletezett témával kapcsolatban. A cikk nem minősül útmutatónak, tanácsnak. Kérjük, hogy minden esetben olvasd el a témában fellelhető egyéb információs tartalmakat, illetve kérd szakértő segítségét.

Mi az a késedelmi kamat?

A Polgári Törvénykönyv szerint bármilyen pénztartozás esetén, amely a fizetési határidő elmulasztásából keletkezik, késedelmi kamatot kell fizetni. Ez felmerülhet akár köztartozás, akár a kölcsön törlesztőrészletének elmaradása, vagy például egy be nem fizetett közüzemi számla miatt is.

Késedelmi kamat akkor is felszámításra kerül, ha számunkra fel nem róható ok miatt csúszik a fizetés teljesítése.

Provident tipp:  Igényeld a Provident heti kölcsönét, vagy havi kölcsönét és valósítsd meg az elképzeléseidet!

JÓ, HA TUDOD: Amennyiben a Provident Otthoni Szolgáltatását választod, nem kell aggódnod késedelmi kamat miatt.

Mikortól kell fizetni késedelmi kamatot?

A késedelmi kamatot az esedékességet követő naptól addig a napig kell fizetni, amíg a tartozás kiegyenlítésre nem kerül. Ez azt jelenti, hogy mindaddig növeli a tartozás összegét, amíg azt nem rendezed.

Milyen egyéb díjakkal kell számolni tartós pénztartozás esetén?

A késedelmi kamat nem feltétlenül az egyetlen díj, amelyet fizetni kell késedelem esetén, különösen, ha a hitelszerződés is felmondásra kerül. Személyi kölcsön tartozás esetén a nem szerződésszerű teljesítéssel kapcsolatos díjak közé tartozik például a késedelmi, a felmondási és a behajtási díj, amelyek megfizetése a tőketartozáson és a késedelmi kamaton túl terhelik az ügyfelet.

A késedelmi kamat mértéke

A késedelmi kamat mértékét pontosan rögzítheti a hitelszerződés. Amennyiben viszont itt nem került meghatározásra, akkor a Ptk. késedelmi kamatra vonatkozó rendelkezése a mérvadó, amely a mindenkori jegybanki alapkamatot határozza meg viszonyítási alapként. 

Hogy mennyi késedelmi kamatot kell fizetni, az attól is függ, hogy kamatmentes kölcsönről, olyan hitelről van szó, amely ügyleti kamattal terhelt.

  1. Késedelmi kamat kamatmentes kölcsönök esetén

A késedelmi kamat mértéke a késedelembe esés időpontjától kezdődően a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamattal egyezik meg. Amennyiben a hitel nem forint alapú, akkor az idegen pénznemben meghatározott pénztartozás esetén a kibocsátó jegybank által meghatározott alapkamat figyelembevételével történik a késedelmi kamat meghatározásra, ha pedig ez nem kerül meghatározásra, akkor a pénzpiaci kamat a mérvadó.

PÉLDA: Ha például március 1-én estünk késedelembe, akkor a kamatot a január 1-én érvényes jegybanki alapkamat figyelembevételével kell számolni a késedelme eséstől a adott félév utolsó napjáig, azaz március 1-től június 30-ig. Azonban ha a tartozás a második félév első napján, tehát július 1-én is fennáll, akkor a következő félév késedelmi kamatának megállapításakor a július 1-én érvényes alapkamat lesz irányadó. Az alapkamat mértéke tehát a tartozás rendezéséig félévente változik.

  1. Késedelmi kamat kamatfizetéshez kötött kölcsönök esetén

Amennyiben egy hitel már eleve ügyleti kamattal terhelt, akkor a késedelembe esés időpontjától e kamaton felül a  késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat egyharmadával megegyező késedelmi kamat számítható fel azzal, hogy az ügyleti és a késedelmi kamat együttes mértékének legalább el kell érnie a jegybanki alapkamatot. 

Magánszemélyek részére nyújtott hitelek esetében a késedelmi kamat mértéke maximalizálva van. A fogyasztónak nyújtott hitelről szóló törvény alapján ez a mérték az ügyleti kamat másfélszeresének legfeljebb 3 százalékponttal növelt mértéke, ez azonban nem lehet magasabb, mint a hitelszerződésekre meghatározott teljes hiteldíj mutató maximális mértéke. A THM plafon a jegybanki alapkamat 24 százalékponttal növelt mértékét jelenti, melyet azonban a 454/2022 (XI.9.) Korm. rendelet 25%-ban maximalizált.*

*A bejegyzés 2023.07.02-án íródott az akkor hatályos szabályok figyelembevételével.

PÉLDA: Amennyiben az ügyleti kamat egy kölcsönnél 8,3% és a jegybanki alapkamat 2023. január 1-én 13%, akkor a késedelmi kamat 2023. első félévben 8,3% x1,5 + 3% azaz 15,45%. Mivel a fent hivatkozott szabály miatt a jegybanki alapkamat 24 százalékponttal növelt összege meghaladja a Korm. rendelet által meghatározott maximumot, így viszonyítási alapként a 25%-ra kell figyelemmel lenni. Tekintettel arra, hogy a számított késedelmi kamat mértéke nem haladja meg a 25%-ot, így a 15,45% mértékű késedelmi kamat felszámítható.   

Késedelmi kamat kalkulátor

A késedelmi kamat kiszámításában több online kalkulátor is segítségünkre lehet, ugyanakkor mindig fontos vizsgálni a hitelszerződésünket, hiszen az abban szereplő kamat mértéke eltérhet a Polgári Törvénykönyvben meghatározott-tól. 

TIPP: Hasznos lehet például a NAV késedelmi kamat kalkulátora vagy az e-mi.hu késedelmi kamat számítása, ahol számos hasznos paraméter beállítható. Többek között a késedelemmel érintett bruttó összeg, a fizetési határidő, a késedelmi kamatláb, valamint a türelmi idő. Ezen kívül az is megadható, hogy magánszemélyként vagy gazdálkodó személyként végezzük a kalkulációt.

Mit tegyél késedelmes fizetés esetén?

Amennyiben akadályokba ütközik a hitel törlesztése, érdemes minél előbb felkeresni a pénzügyi szolgáltatót és írásban közölni a késedelmes fizetés okát. A megoldás érdekében az intézmény megvizsgálva az aktuális fizetőképességet és korábbi fizetési fegyelmet, segítséget nyújt, hogy minél előbb rendezésre kerüljön a problémás helyzet és biztosítva legyen a zavartalan törlesztés.

Ezt azért is fontos megtenni, mert ha a tartozás mértéke meghaladja a késedelembe esés időpontjában érvényes minimálbért, és ez folyamatosan, több mint 90 napon keresztül fennállt, a hitelező intézmény megküldi a késedelem tényére vonatkozó információkat a Központi Hitelinformációs Rendszerbe (KHR). Ez pedig a későbbiekben azt eredményezheti, hogy nem vagy csak jóval szigorúbb feltételekkel kaphatunk újabb hitelt, amíg nevünk ott szerepel a nyilvántartásban.